This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Екип и групи

В детската градина се отглеждат и възпитават деца от две до шестгодишна възраст. За учебната 2017/2018 година функционират 2 групи с общо 41 деца.

Екипът се състои от 4 висококвалифицирани учители (с магистърска степен - 3, от тях един с 4-та ПКС; бакалавър - 1). На разположение е и медицински специалист. Непедагогическият персонал е 3.75 щ. бр.

Детската градина е отворена към сътрудничество с различни партньори и интересни инициативи, участва в културния живот на селото като се включва със свои изяви в празнични програми.

 

© 2017-2022 Детска градина „Сладкопойна чучулига” с. Джулюница